top of page

Litt om Polling & Statistics

Polling & Statistics AS er et relativt nystartet selskap, som leverer datafangst i alle kanaler. Selskapets daglige leder og hovedeier er imidlertid ingen nykomling i bransjen. Pål Listuen har 25 års erfaring fra markedsanalysebransjen, og var sentral i oppbyggingen av Norstat i rollen som COO for selskapet i årene 1999-2011. Pål har også erfaring fra Feedback Research AS, samt som produksjonssjef i IPSOS MMI.

Vi leverer alle former for datainnsamling, men er særlig opptatt av å utarbeide respondentvennlige formater. Vi jobber tett med våre teknologi-leverandører for å tilpasse spørreskjemaer slik at de fremstår som enkle, brukervennlige og tilpasset alle kanaler og ”devicer”. I en verden der 40% av alle respondenter bruker mobilen sin til å svare på spørsmål fra analysebyråer, vil ethvert prosjekt som ikke tilpasser deg dette, få store problemer med utvalgsrepresentativitet. Vi er også eksperter på rekruttering av personer som skal stille opp på ulike analyseprosjekter.

Vi har også lang erfaring med å etablere og drifte kundespesifikke paneler, hvor kunden selv kan ha dialog med sin målgruppe/sine kunder gjennom løpende aktiviteter på et tidsuavhengig panel (som ofte går under fagbetegnelsen MROC – Market Research Online Communities).

Polling & Statistics AS ble etablert i 2016, og sysselsetter pt. 13 heltidsansatte. Selskapet jobber tett med tilsvarende selskaper i hele verden, og er spesialiserte på å koordinere undersøkelser med datafangst utenfor Norge. Selskapet betjener i dag, foruten Opinion, kunder som Hurtigruten, Storebrand, Mills, Bama, Circle K, Sportsbibelen og Egmont. 

bottom of page