top of page

Har du blitt oppringt av oss?

Polling & Statistics ringer fra telefonnummer 21984583 og 67122812. Hvis du er blitt oppringt, er det antageligvis i forbindelse med en meningsmåling eller markedsundersøkelse vi foretar for øyeblikket. Undersøkelser er et nyttig verktøy som brukes av både offentlige og privateselskaper slik at de kan levere bedre produkter og tjenester til deg. I forbindelse med undersøkelsene våre har vi kontakt med tusenvis av personer årlig fra hele landet, og vi er avhengige av din samarbeidsvilje for å få best mulig innsikt og resultat. Vi setter stor pris på din deltagelse!

Nedenfor kan du finne ofte stilte spørsmål og svar angående våre telefonintervju

 

* Hvorfor er min mening viktig?

Uten din mening vil selskaper innen offentlig og privat sektor tilby deg løsninger/produkter og tjenester som ikke noen vil ha.  Våre markedsundersøkelser fungerer derfor som et talerør fra deg som forbruker. 

* Hvor fikk dere telefonnummeret mitt fra?

I noen undersøkelser får vi din kontaktinformasjon gjennom kundelister fra våre oppdragsgivere. I de fleste av våre telefonintervju, trekker vi numre tilfeldig fra vår database med alle tilgjengelige telefonnumre i hele Norge. I denne databasen har vi tilgang til både fasttelefonnumre og mobiltelefonnumre. I våre undersøkelser et det viktig at numre vi ringer blir trukket ut tilfeldig og at det er like stor sannsynlighet for å bli trukket ut. Dette sikrer representativitet, noe som er viktig for oss og våre oppdragsgivere.

Mitt telefonnummer er registrert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysundregisteret. Hvorfor ringer dere meg da?

I følge § 26 i Personopplysningsloven kan alle privatpersoner registrere seg i Reservasjonsregisteret for å unngå henvendelser som gjelder direkte markedsføring. Direkte markedsføring er definert som ”direkte henvendelser til enkeltpersoner for å selge varer, tjenester eller medlemskap”. Reservasjonsretten gjelder ikke for opinions- og markedsundersøkelser da dette ikke anses som direkte markedsføring. Videre tolker Datatilsynet det slik at man ikke kan kreve å bli sperret fra markedsundersøkelser, da samfunnets interesse i å gjennomføre slike undersøkelser ofte vil være stor. Når vi ringer, er det aldri for å selge eller markedsføre et produkt eller en tjeneste. Vi er kun interessert i din mening og innsikt.

Hvordan vet jeg at informasjonen jeg gir dere ikke blir misbrukt eller kommer på avveie?

Vi i Polling & Statistics tar personvern- og konfidensialitetshensyn på alvor. Vi er medlem i Norsk Markedsanalyse Forening og i markedsanalysens internasjonale bransjeforening, ESOMAR. Vi har forpliktet oss til å følge nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer for hva som er anerkjent som faglig god markedsanalyse. Reglene omhandler taushetsplikt, anonymitet for intervjuobjektet, arkivering av spørreskjema og data, hvilke metoder som kan brukes for datainnsamling mm. Dersom du ønsker å lese mer om dette har vi en egen side som heter "våre retningslinjer for personvern". Denne finner du under "våre tjenester".

* Jeg ønsker å reservere meg fra å bli oppringt av dere i fremtiden. Hvordan gjør jeg det? 

Polling & Statistics ringer fra telefon nummer 21984583 og 4767122812. Hvis du er blitt oppringt, er det antageligvis i forbindelse med en meningsmåling vi foretar i disse dager. Hvis du ikke ønsker å bli oppringt av oss i fremtiden kan du enkelt reservere deg ved å sende oss en mail til support@pollstat.no. Mailen er nødt til å inneholde fullt navn, og samtlige telefonnummer du ønsker å reservere.

bottom of page