PS!Panelet

PS!Panelet.no er et norsk panel eid av selskapet Polling & Statistics AS. Vår visjon er at våre medlemmer skal kunne svare på undersøkelser når det passer for dem, der det passer for dem! Vi vil gjøre det enkelt for våre medlemmer å svare på undersøkelser, og vi skal ikke stille spørsmål vi allerede vet. Vi vet at kunnskap, innsikt og  meninger er viktig for våre kunder, og slik kan vi sammen skape bedre opplevelser og produkter!

Vi behandler all informasjon fortrolig og har over 20 års erfaring innen datainnsamling og håndtering av paneler. Vi har tidligere vært med på å bygge opp Panel.no, MMIpanelet og I-Say panelet i Norge. Vi vet at korte undersøkelser, mindre repeterende spørsmål og mobiltilpassede undersøkelser gir fornøyde medlemmer. Vi ser på våre medlemmer som partnere og mennesker, og vi tar dere på alvor. Vi har innført supportknapp på hvert eneste spørsmål, slik at medlemmer enkelt kan gi oss tilbakemeldinger. Vi blir bedre av ris og ros! 

PS!Panelet er for tiden under oppbygning med 1300 medlemmer rundt om i hele landet. Ved siden av har vi flere ulike kundepaneler for blant annet Egmont, Storebrand og Mills. Her har vi en base på ca. 25000 i alderen 15-75 år.

Ønsker du å registrere deg i vårt panel? Da kan du gjøre det her: https://www.pspanelet.no/

Polling & Statistics AS 

support@pollstat.no

+47 67122812

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon